Formularz zgłoszeniowy do GK School

Wybierz lokalizację:*

Rejestracja Opiekuna

Imię rodzica / opiekuna:*
Nazwisko rodzica / opiekuna:*
Email rodzica / opiekuna:*
Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna:*
E-mail drugiego rodzica / opiekuna:*
Telefon kontaktowy drugiego rodzica / opiekuna:*

Adres zamieszkania opiekuna

Ulica i nr domu:*
Kod pocztowy i miejscowość*
Czy adres zamieszkania jest taki sam jak rodzica/opiekuna?*
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o GK SCHOOL?*

Rejestracja uczestnika

Imię i nazwisko zawodnika:*
Data urodzenia uczestnika:*
Płeć:*
PESEL:*
Nazwa szkoły lub przedszkola:*
Wybierz rozmiar:

Akceptuje regulamin GK SCHOOL*

REGULAMIN - przeczytaj

OŚWIADCZAM, ŻE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH TJ. OPIEKUNA ORAZ DZIECKA, WOBEC KTÓREGO PRZYSŁUGUJE MI WŁADZA RODZICIELSKA, PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL Sp. z o.o. ul. Wileńska 51A/213, 05-200 Wołomin. ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, W CELACH UCZESTNICTWA DZIECKA I/LUB OPIEKUNA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WW. PODMIOT, DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH SAMODZIELNIE LUB WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI. OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O UPRAWNIENIU DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ DANYCH DZIECKA, A TAKŻE ICH POPRAWIANIA ORAZ ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA ZAPRZESTANIA ICH PRZETWARZANIA. OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH I NINIEJSZĄ ZGODĘ SKŁADAM DOBROWOLNIE.*
WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI: O NOWEJ OFERCIE I PRODUKTACH, USŁUGACH I KONKURSACH ORAZ INNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH W ROZUMIENIU ART. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. Z 2002 R., NR 144, POZ. 1204, Z PÓŹN. ZM.) ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, TELEFONICZNIE, PRZEZ WIADOMOŚĆ E-MAIL LUB DROGĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH SMS. DO KORESPONDENCJI ZE MNĄ WSKAZUJĘ ADRES E-MAIL I NUMER TELEFONU, PODANE W TREŚCI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, KTÓRYCH JESTEM WŁAŚCICIELEM.

Logowanie

REKLAMA:

 

PARTNERZY:

partner AMPsportowe wyjazdygool shop